Η διεύθυνση της επιχείρησής σας

Είναι σημαντικό να προβάλετε η διεύθυνση της επιχείρησής σας στις σελίδες του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Για τους πελάτες δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προσθέτει κύρος.

Για να προσθέσετε τη διεύθυνση σας, θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Φυσική Διεύθυνση στην κατηγορία CMS. Οδηγός εγκατάστασης εφαρμογών. Εφ΄όσον έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή, ακολουθείστε αυτά τα βήματα:

  1. Από το μενού διαχείρισης πατήστε Πρόσθετες μονάδες.
  2. Εντοπίστε την εφαρμογή Φυσική Διεύθυνση στη λίστα ή επιλέξτε την κατηγορία CMS από τη λίστα επιλογών για να εμφανιστούν μόνο αυτές.
  3. Πατήστε Ρυθμίσεις.
  4. Στη πρώτη καρτέλα με την ονομασία Η διεύθυνση του καταστήματός σας, εισάγετε τα στοιχεία της διεύθυνσης.
  5. Στη δεύτερη καρτέλα με την ονομασία Ρυθμίσεις παρουσίασης, προαιρετικά επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται.
  6. Πατήστε Αποθήκευση.