Προσθήκη προϊόντος

Τα προϊόντα είναι η κυριότερη πληροφορία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρίν προσθέσετε ένα προϊόν θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποια δεδομένα που αφορούν τα προϊόντα του καταλόγου σας. Αυτά είναι:

  1. Οι κατηγορίες
  2. Τα χαρακτηριστικά
  3. Οι συνδυασμοί
  4. Οι μάρκες

Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από όλα τα προϊόντα, οπότε πρέπει να τα ορίσετε πρίν ξεκινήσετε την εισαγωγή των προϊόντων σας. Για την εισαγωγή προϊόντων μόνο οι κατηγορίες είναι υποχρεωτικές και πρέπει οπωσδήποτε να τις δημιουργήσετε.

Βήματα

Εφόσον έχετε εισάγει τις κατηγορίες των προϊόντων σας, μπορείτε να προχωρήσετε στην προσθήκη τους.

  1. Από το μενού διαχείρισης πατήστε Προϊόντα > Νέο προϊόν.
  2. Ορίστε το όνομα ή τον τίτλο του προϊόντος, μαζί με όποια άλλα στοιχεία θέλετε.
  3. Πατήστε Καταχώρηση.