Διαχείριση εφαρμογών

Για να μεταφερθείτε στην ενότητα διαχείρισης των εφαρμογών, από το κεντρικό μενού διαχείρισης πατήστε το «Πρόσθετες μονάδες». Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες και μπορείτε να τις ταξινομήσετε ανα κατηγορία.

Κάθε «κουτάκι» προβάλει το εικονίδιο, το όνομα και τη σύντομη περιγραφή της εφαρμογής.

Πατώντας τον διακόπτη μπορείτε να ενεργοποίησετε ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή. Κάτω από τον διακόπτη βρίσκεται το κουμπί που σας μεταφέρει στη σελίδα των ρυθμίσεων. Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις στη σελίδα ρυθμίσεις εφαρμογών.