Ρυθμίσεις ενημερωτικά δελτίων

Υπάρχουν κάποιες καθολικές ρυθμίσεις των ενημερωτικών δελτίων που μπορείτε να κάνετε.

Ρύθμιση ενημερωτικών δελτίων

  1. Από το μενού διαχείρισης πατήστε Ρυθμίσεις > Ενημερωτικών δελτίων.
  2. Εφαρμόστε τις τιμές που θέλετε σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησής σας.
  3. Πατήστε Αποθήκευση.

Επεξήγηση ρυθμίσεων

Εμφάνιση φόρμας εγγραφής:
Η φόρμα εγγραφής στα ενημερωτικά δελτία, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην αρχική σελίδα πάνω από το υποσέλιδο σε όλο το μήκος της οθόνης, είτε στο υποσέλιδο δίπλα από τα άλλα στοιχεία. Στο υποσέλιδο προβάλλεται σε όλες τις σελίδες του καταστήματος.