Ρυθμίσεις προγράμματος

Υπάρχουν κάποιες καθολικές ρυθμίσεις του προγράμματος επιβράβευσης που μπορείτε να κάνετε.

Ρύθμιση προγράμματος επιβράβευσης

  1. Από το μενού διαχείρισης πατήστε Ρυθμίσεις > Πόντων επιβράβευσης.
  2. Εφαρμόστε τις τιμές που θέλετε σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησής σας.
  3. Πατήστε Αποθήκευση.

Επεξήγηση ρυθμίσεων

Πόντοι ανά μία κύρια νομισματική μονάδα:
Εδώ ορίζετε το ποσό των πόντων που αντιστοιχούν σε μια κύρια νομισματική μονάδα. Δηλαδή, αν ορίσετε την τιμή ως 10, κάθε ευρώ αγοράς θα επιβραβεύει 10 πόντους.

Ποσό επιβράβευσης ανά 100 κύριες νομισματικές μονάδες:
Αυτή η ρύθμιση απλοποιεί τη στρατηγική του προγράμματός σας, ορίζοντας το ποσό που θα δίνεται σε έκπτωση για κάθε 100 ευρώ που ξόδεψαν οι πελάτες σας. Δηλαδή, αν ορίσετε την τιμή ως 1, οι πελάτες σας κερδίζουν έκπτωση 1 ευρώ ανά 100 ευρώ αγοράς.

Οι πόντοι λήγουν μετά από N ημέρες:
Εδώ ορίζετε σε μέρες τη διάρκεια που οι πόντοι είναι διαθέσιμοι. Όπου N, ο αριθμός των ημερών.

Παράδειγμα στρατηγικής

Παράδειγμα αγορών με τις ακόλουθες τιμές:

  • Πόντοι ανά μία κύρια νομισματική μονάδα: 100
  • Ποσό επιβράβευσης ανά 100 κύριες νομισματικές μονάδες: 2.5

1. Νέος πελάτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα κάνει μια αγορά ύψους 300 €.
2. Η αγορά του επιβραβεύεται με 34000 πόντους.

Οι 34000 πόντοι μετατρέπονται, σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις, σε 7.5 €

1. O πελάτης προχωράει σε επόμενη αγορά ύψους 150 €.
2. Έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει έκπτωση πόντων 7.5 € και να πληρώσει 142.5 €, μηδενίζοντας τους πόντους τους.
3. Με τη νέα αγορά εξαργυρώνει τους υπάρχον πόντους και κερδίζει 14250 νέους πόντους.

Προστασία εξαργύρωσης

Από προεπιλογή υπάρχει περιορισμός στην εφαρμογή έκπτωσης, που ορίζει ότι το ποσό αγοράς (σύνολο προϊόντων στο καλάθι) πρέπει να είναι διπλάσιο του ποσού έκπτωσης που εφαρμόζεται.