Εφαρμογές

Οι εφαρμογές, ή apps, ή πρόσθετες μονάδες είναι μικρο-προγράμματα που εμπλουτίζουν τη λειτουργεία της πλατφόρμας. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και η ροή εργασιών της έχει ανάγκες που δεν καλύπονται από τον πυρήνα διαδικασιών της πλατφόρμας.

Όταν ξεκινάτε τη δημιουργία του ηλ. καταστήματός σας, ελάχιστες εφαρμογές είναι εγκατεστημένες. Ας αναλύσουμε σε αυτήν την ενότητα πως να διαχειριζόμαστε και να προσθέτουμε εφαρμογές στο ηλ. κατάστημά μας.