Η πλατφόρμα

Με τον όρο πλατφόρμα ή εφαρμογή εννοούμε το σύνολο των λειτουργιών ενός λογισμικού. Η Shopie είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σε αυτήν την ενότητα