Κατηγορίες προϊόντων

Οι κατηγορίες ομαδοποιούν τα προϊόντα σας. Είναι ένα βασικό στοιχείο πλοήγησης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Βοηθούν τους πιθανούς πελάτες σας να βρούν εύκολα αυτό που ψάχνουν.

Ένα δέντρο κατηγοριών αποτελείται από κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες. Για ένα κατάστημα που εμπορεύεται ρούχα, τα t-shirts έιναι μια κύρια κατηγορία και περιέχει τις υποκατηγορίες v-neck, κοντομάνικα, μακρυμάνικα κτλ.

Στο κεντρικό μενού του ηλεκτρονικού σας καταστήματος οι κύριες κατηγορίες εμφανίζονται στη μπάρα του και οι υποκατηγορίες ως αναπτυσσόμενο μενού.

Επεξεργασία κατηγοριών

 1. Από το μενού διαχείρισης πατήστε Προϊόντα > Κατηγορίες.

Εισαγωγή κυρίων κατηγοριών

 1. Πατήστε στο Νέα κύρια κατηγορία.
 2. Στη φόρμα που εμφανίζεται αριστερά γράψτε το όνομα της κύρια κατηγορίας.
 3. Πατήστε τον διακόπτη για να είναι ενεργή η κατηγορία στο κατάστημα.
 4. Πατήστε Προσθήκη.

Η φόρμα θα κάνει επαναφορά και η κατηγορία θα εμφανιστεί στην προεπισκόπηση του δέντρου δεξιά. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα - εκτός του πρώτου - για όσες κύριες κατηγορίες χρειάζεστε.

 

Εισαγωγή υποκατηγοριών

 1. Σύρετε το ποντίκι πάνω από την κύρια κατηγορία για την οποία θέλετε να εισάγετε τις υποκατηγορίες της.
 2. Από τα 3 εικονίδια που εμφανίζονται αριστερά, πατήστε τον σταυρό.
 3. Στη φόρμα που εμφανίζεται αριστερά γράψτε το όνομα της υποκατηγορίας.
 4. Πατήστε τον διακόπτη για να είναι ενεργή η υποκατηγορία στο κατάστημα.
 5. Πατήστε Προσθήκη.
 1. Πατήστε πάνω στην κύρια κατηγορία για την οποία θέλετε να εισάγετε τις υποκατηγορίες της.
 2. Κυλήστε προς τα δεξιά την περιοχή του δέντρου για να εμφανιστούν τα εικονίδια.
 3. Από τα 3 εικονίδια που εμφανίζονται αριστερά, πατήστε τον σταυρό.
 4. Στη φόρμα που εμφανίζεται αριστερά γράψτε το όνομα της υποκατηγορίας.
 5. Πατήστε τον διακόπτη για να είναι ενεργή η υποκατηγορία στο κατάστημα.
 6. Πατήστε Προσθήκη.

Η φόρμα θα κάνει επαναφορά και η υποκατηγορία θα εμφανιστεί στην προεπισκόπηση του δέντρου δεξιά, κάτω από την κύρια κατηγορία. Για να συνεχίσετε να προσθέτετε υποκατηγορίες στην ίδια κύρια, επαναλάβετε τα βήματα εκτός του πρώτου. Για να προσθέσετε σε άλλη κύρια κατηγορία, επαναλάβετε όλα τα βήματα εισαγωγής υποκατηγοριών.

 

Επεξεργασία κατηγοριών

 1. Σύρετε το ποντίκι πάνω από την κατηγορία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Από τα 3 εικονίδια που εμφανίζονται αριστερά, πατήστε το μολύβι.
 3. Στη φόρμα που εμφανίζεται αριστερά αλλάξτε το όνομα ή την κατάσταση της κατηγορίας.
 4. Πατήστε Ανανέωση.
 1. Πατήστε πάνω στην κατηγορία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Κυλήστε προς τα δεξιά την περιοχή του δέντρου για να εμφανιστούν τα εικονίδια.
 3. Από τα 3 εικονίδια που εμφανίζονται αριστερά, πατήστε το μολύβι.
 4. Στη φόρμα που εμφανίζεται αριστερά αλλάξτε το όνομα ή την κατάσταση της κατηγορίας.
 5. Πατήστε Ανανέωση.

Μετά την εισαγωγή των κατηγοριών μπορείτε να ξεκινήσετε την προσθήκη των προϊόντων σας.