Γενική λίστα ελέγχου

Αυτή η λίστα σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη βασική ρύθμιση του καταστήματός σας, πριν αρχίσετε την προσθήκη των προϊόντων σας και τα βασικά στοιχεία του. Πατήστε τον κάθε υπερσύνδεσμο για αναλυτικές οδηγίες.

  1. Σύνδεση στον λογαριασμό διαχείρισης
  2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
  3. Επιβεβαίωση ονόματος καταστήματος
  4. Ορισμός φυσικής διεύθυνσης
  5. Ρυθμίσεις προϊόντων
  6. Ρυθμίσεις παραγγελίών
  7. Ρυθμίσεις αποστολών
  8. Ρυθμίσεις για cookies και GDPR
  9. Γενικές ρυθμίσεις εφαρμογής

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες της γενικής λίστας, μπορείτε να προχωρήσετε στις εργασίες που αναφέρονται στη λίστα ελέγχου εγκατάστασης και στη συνέχεια να διαβάσετε το άρθρο για την προετοιμασία για εκκίνηση.