Ρυθμίσεις προϊόντων

Υπάρχουν κάποιες καθολικές ρυθμίσεις των προϊόντων που μπορείτε να κάνετε.

Ρύθμιση προϊόντων

  1. Από το μενού διαχείρισης πατήστε Ρυθμίσεις > Προϊόντων.
  2. Εφαρμόστε τις τιμές που θέλετε σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησής σας.
  3. Πατήστε Αποθήκευση.

Επεξήγηση ρυθμίσεων

Αριθμός ημερών όπου τα προϊόντα θεωρούνται νέα:
Όταν εισάγετε ένα προϊόν στο κατάστημά σας, αυτό θεωρείτε νέο προϊόν και στις σελίδες του καταλόγου που βλέπει ο χρήστης, εμφανίζεται μια ετικέτα με την ένδειξη νέο. Αυτή η ρύθμιση ορίζει πόσες μέρες το προϊόν θα θεωρείται νέο και θα εμφανίζεται αυτή η ετικέτα.

Προειδοποίηση χαμηλού στοκ όταν η ποσότητα είναι χαμηλότερη του:
Εμφανίζει στη σελίδα του προϊόντος μια ειδοποίηση χαμηλού στοκ όταν η ποσότητα του προϊόντος είναι χαμηλότερη ή ίση με την τιμή αυτής της ρύθμισης.

Να επιτρέπεται η αγορά προϊόντων που δεν είναι σε στοκ:
Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να ορίσετε εάν τα προϊόντα που η ποσότητά τους είναι μηδενική (δεν είναι σε στοκ), θα μπορούν να παραγγελθούν από τους πελάτες σας. Στην ουσία, επιτρέπει την προ-παραγγελία προϊόντων.

Κλείδωμα ποσότητας παραγγελίας σε αυτήν του προϊόντος:
Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να ορίσετε το όριο της ποσότητας που μπορεί να βάλει ο χρήστης στο καλάθι του. Για παράδειγμα, εάν έχετε 2 κομμάτια μόνο από ένα προϊόν, τότε ο χρήστης δεν θα μπορεί να επιλέξει παραπάνω από 2 στην ποσότητα.

Να επιτρέπεται η δημιουργία προϊόντων με το ίδιο όνομα:
Για λόγους καλύτερης εμφάνισης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, είναι προτιμότερο να έχουμε τίτλους (ονόματα) προϊόντων οι οποίοι διαφοροποιούνται στις λέξεις τους. Στην περίπτωση όμως που θέλετε να προσθέσετε πολλούς κωδικούς όπου τα προϊόντα είναι κατα βάση ίδια, μπορείτε να ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε Ναι ώστε να επιτρέπονται προϊόντα με ίδιο τίτλο/όνομα.

Να εμφανίζονται παρόμοια προϊόντα στη σελίδα του προϊόντος:
Κάθε προϊόν μπορεί να έχει παρεμφερή προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται ως λίστα στη σελίδα του αντίστιχου προϊόν. Αυτό βοηθάει τον χρήστη να δει και άλλες επιλογές, σχετικές με το προϊόν που θέλει να αγοράσει. Με αυτήν τη ρύθμιση ορίζετε εάν θα εμφανίζονται στις σελίδες των προϊόντων.

Να εμφανίζεται ο κωδικός στη σελίδα του προϊόντος:
Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να επιτρέψετε την εμφάνιση του κωδικού (SKU) του προϊόντος στη σελίδα του. Σε πολλές κατηγορίες προϊόντων ο κωδικός βοηθάει τους πελάτες να αναφέρονται σε αυτό.

Να εμφανίζεται η μάρκα στη σελίδα του προϊόντος:
Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να επιτρέψετε την εμφάνιση της μάρκας του προϊόντος στη σελίδα του.

Προεπιλεγμένο βάρος προϊόντος (kg)
Με αυτήν τη ρύθμιση ορίζετε μια τιμή βάρους που θα ισχύει για όλα τα προϊόντα σας, όταν δεν θα έχει οριστεί συγκεκριμένη τιμή για το καθένα από αυτά. Η τιμή που θα ορίσετε αφορά το βάρος ενός προϊόντος.

Προεπιλεγμένη ταξινόμηση προϊόντων
Με αυτήν τη ρύθμιση ορίζετε την προεπιλεγμένη ταξινόμηση των προϊόντων στις σελίδες καταλόγου.

Αριθμός προϊόντων ανά στήλη στις σελίδες καταλόγου (υπολογιστές):
Αυτή η ρύθμιση και οι δύο επόμενες, αφορούν τη στοίχιση των προϊόντων στις λίστες του καταλόγου. Η τιμή καθορίζει πόσα προϊόντα θα εμφανίζονται σε κάθε σειρά στις μεγάλες οθόνες, όπως των υπολογιστών.

Αριθμός προϊόντων ανά στήλη στις σελίδες καταλόγου (κινητά):
Η τιμή καθορίζει πόσα προϊόντα θα εμφανίζονται σε κάθε σειρά στις μικρές οθόνες, δηλαδή στα κινητά και τα τάμπλετ.

Αριθμός σειρών στις σελίδες καταλόγου:
Η τιμή καθορίζει πόσες σειρές προϊόντων θα εμφανίζονται. Άν έχετε επιλέξει 3 προϊόντα ανα στήλη και 4 σειρές, τότε η κάθε σελίδα θα εμφανίζει 12 προϊόντα.