Εικόνες προϊόντων

Οι εικόνες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του καταστήματός σας. Οι εικόνες των προϊόντων σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά μέρη στο κατάστημά σας, συμπεριλαμβανομένων των επιλεγμένων προϊόντων στην αρχική σας σελίδα και στις σελίδες καταλόγου. Για να δημιουργήσετε μια συνεπή εμπειρία σε αυτές τις σελίδες, λάβετε υπόψη την αναλογία ύψους προς πλάτος των εικόνων σας κατά τη μεταφόρτωσή τους.

Όταν οι εικόνες των προϊόντων σας εμφανίζονται δίπλα-δίπλα, έχουν συχνά διαφορετικά μεγέθη. Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες που προσθέτετε ως επιλεγμένες εικόνες περικόπτονται με σταθερή αναλογία ύψους προς πλάτος. Επομένως, εάν θέλετε όλες οι εικόνες των προϊόντων σας να εμφανίζονται ως τετράγωνα με σταθερό μέγεθος, αποθηκεύστε τες όλες με αναλογία ύψους προς πλάτος 1:1.

Οι εικόνες των προϊόντων σας μπορούν να έχουν οποιοδήποτε μέγεθος έως 2048x2048 pixels. Οι εικόνες πρέπει να έχουν μέγεθος αρχείου μικρότερο από 5MB για να προστεθούν στη Shopie. Οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης φαίνονται πιο επαγγελματικές στους πελάτες σας. Για τετράγωνες εικόνες προϊόντων, συνήθως το μέγεθος των 1024x1024 pixels εμφανίζεται καλύτερα.

Όταν προσθέτετε μια εικόνα, η Shopie δημιουργεί αυτόματα διαφορετικά μεγέθη για χρήση σε διαφορετικές περιοχές του καταστήματος. Για παράδειγμα, μια μεγάλη έκδοση μιας εικόνας προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σελίδα λεπτομερειών του προϊόντος, όπου ο πελάτης θέλει να δει το προϊόν λεπτομερώς. Η μικρότερη έκδοση της ίδιας εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις λίστες καταλόγου, όπου δεν απαιτείται μεγαλύτερη εικόνα.

Εισαγωγή εικόνων

Βεβαιωθείτε πως έχετε προσθέσει τις κατηγορίες των προϊόντων σας πριν προχωρήσετε στην εισαγωγή προϊόντων.

  1. Από το μενού διαχείρισης πατήστε Προϊόντα > Νέο προϊόν.
  2. Στην ενότητα Εικόνες πατήστε το κουμπί Μεταφόρτωση.
  3. Πλοηγηθείτε στον φάκελο που έχετε αποθηκεύσει τις εικόνες του προϊόντος.
  4. Επιλέξτε τις εικόνες και κλείστε το παράθυρο πατώντας το κουμπί της Εισαγωγής ή Ανοίγματος.
  5. Οι εικόνες θα μεταφορτωθούν και θα εμφανιστούν στην ενότητα Εικόνες.
  6. Ορίστε το όνομα ή τον τίτλο του προϊόντος, μαζί με όποια άλλα στοιχεία θέλετε.
  7. Πατήστε Καταχώρηση.